Bir Podologa Danışın

Ayağın AnatomisiAyağın Bölümleri:

   Ayak ön ayak, orta ayak ve arka ayak olmak üzere 3 bölümden oluşur.
- ÖN AYAK: 1.2.3.4. ve 5. Metatars ve Falankslar'ı,
- ORTA AYAK: Naviküler, Küboid ve 1. 2. 3. Küneiform'ları,
- ARKA AYAK: Kalkaneus ve Talus'u
kapsamaktadır.


Ayağın Kemikleri:

   Ayak 7 tarsal kemik (talus, kalkaneus, navikuler, kboid, medial, intermediate ve lateral küneiform), 5 metatars ve 14 falanks (başparmakta 2, diğer parmaklarda 3 tane) olmak üzere toplam 26 kemik ve bu kemiklerin oluşturduğu 33 eklem ile kompleks bir yapıya sahiptir.19 intrinsik, 12 ekstrinsik kas bulunur.
Reklam

Ayağın Sinirleri:

   Ayağın sinirleri: N. Paroneus Superficialis, N. Saphenus, N. Suralis, N. Paroneus Superfundus, N. Plantaris Lateralis, N. Plantaris Medialis ve N. Tibialis (Rami Calcanei) olmak üzere 7 tanedir.


Ayağın Arterleri:

   Ayağın arterleri: A. Tibialis Posterios, Peroneal Arter, A. Tibialis Anterior, Lateral Dorsal Arter, Dorsalis Pedis, Arcuate Arter (Kavisli), Deep Plantar Arter (Derin), Medial plantar Arter, Lateral Plantar Arter olmak üzere 9 tanedir.


Ayağın Eklemleri:

- Ayak Bileği Eklemi (Talokrulal)
- Subtaral Eklem
- Transver Tarsal Eklem ( Chopart's Eklem)
- Tarsometatarsal Eklemler
- İntermetatarsal Eklemler
- Metatatarsofalangeal Eklemler
- İnterfalangeal Eklemler

Ayağın/Bacağın Kasları:

Ayağın/Bacağın Ön Loj. Kasları;
- M. Tibialis Anteriror
- M. Extensor Digitorum Longus
- M. Extensor Hallucis Longus

Ayağın/Bacağın Dış Loj. Kasları;
- M. Fibularis Longus
- M. Fibularis Brevis

Ayağın/Bacağın Arka Loj. Yüzeyel Kasları;
- M. Triceps Surae
- M. Gastrocnemius
- Soleus
- M. Plantaris

Ayağın/Bacağın Arka Loj. Derin Kasları;
- M. Popliteus
- M. Flexor Hallucis Longus
- M. Tibialis Posterior
- M. Flexsor Digitorum Longus

Ayak 1. Tabaka Kasları;
- M. Abductor Hallucis
- M. Flexor Digitorum Brevis
- M. Abductor Digiti Minimi

Ayak 2. Tabaka Kasları;
- M. Quadratus Plantae
- M. Lumbricales

Ayak 3. Tabaka Kasları;
- M. Flexor Hallucis Brevis
- M. Adductor Hallucis
- M. Flexor Digiti Minimi

Ayak 4. Tabaka Kasları;
- M. İnterossei Plantares
- M. İnterrosea Dorsales

Genel Olarak Ayak Anatomisi:

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.