Bir Podologa Danışın

Podiatri ve Podoloji Arasındaki Farklar   İkisinin de kulak misafirliği mutlaka olunmuştur. Podiatri ve Podoloji. Toplumlar arasında bazen aynı olarak görülse de aslında Podiatri ve Podoloji'nin birbirinden farklı yönleri var.

   Öncelikle neden karıştırıldığına değinelim;
● İkisinin de ana konusunun ayak ve ayak sağlığı olması,
● İkisinin de sağlık alanında yer alması,
● İkisinin de kelime bakımından birbirine yakın olması,
● İkisininde uygulama ve işlemler açısından yakınlık göstermesi.

   Farklara değinecek olursak;
● Podiatri, 3 veya 4 senelik bir eğitim şartı gerektirirken; Podoloji için 2 senelik bir eğitim yeterlidir.
● Podiatri, uzman tabip (doktor) görevi görürken, Podoloji sağlık teknikeri görevindedir.
● Podiatri, mezunu kişi podiatrist lakabını alır, Podoloji mezunu ise podolog lakabını hak eder.
● Podiatri'nin ilaç yazma yetkisi vardır; podologun ise daha çok uygulama yetkisi bulunmaktadır.
Reklam
   Sonuç olarak Podiatri'nin uzman çapında, Podoloji'nin ise tekniker çapında olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde şu an Kocaeli Üniversitesi'nde Podoloji programı olmasına karşın, Podiatri ile ilgili hiçbir gelişme yer almamaktadır.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.